Tervetuloa tutustumaan Paralmaan

Näkymäkuva suunnitelmasta oma koti, yhteinen kaupunki Myllypuroon

Tervetuloa tutustumaan Paralmaan

–Kestävän hyvinvoinnin tiloja

Kiitos, että liityit mukaan tutustumaan Paralman arvoihin ja tavoitteisiin.

Haluan jakaa syvemmän katsauksen siihen, mitä me Paralmalla arvostamme ja miten nämä arvot ilmenevät suunnittelussamme.

Yrityksessämme yhdistyvät luonto, rakennukset ja ihmiset. Olemme erikoistuneet luontoa ja yhteyttä vaaliviin kaupunkiympäristöihin ja meille on tärkeää toimia kestävän rakentamisen ja -elämäntavan edistäjinä.

Edustamiamme arvojamme ovat yhteisöllisyys, kestävyys, luontoyhteys ja lapsiystävällisyys.

Meidän tavoitteemme on, että ihmiset viihtyisivät kaiken sen parissa, mitä kaupunki meille voi tarjota. Koti kaupungissa tarjoaa puitteet sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kannattavaan elämään.

Ympäristömme viihtyisyyteen voi vaikuttaa monin tavoin ja suunnittelijoina tehtävämme on opetella ymmärtämään ihmisten tarpeita ja vastata niihin vastuullisesti, taloudellisesti ja kauniisti.

Hyvinvoinnin arkkitehtuuri

Ajatus arkkitehtuurista, joka vastaa sekä elämän perusedellytyksiin että ihmisen emotionaalisiin tarpeisiin inspiroi minua.

Diplomityössäni Emotional Effects of Residential Housing (2020) huomasin, että kodin tehtävät ovat monimuotoisia ja voivat ulottua yksilön perushyvinvoinnista elämän merkityksellisyyden kokemiseen ja jatkua yhteisön tarpeisiin saakka.

Tutkimuksessani nousivat kolme oleellista ympäristöömme kohdistuvaa tarvetta -tarve elinvoimaisuuteen, turvaan ja yhteenkuuluvuuteen.  Usein ihmisen emotionaaliset tarpeet jäävät vähemmälle huomiolle arkkitehtuurikeskustelussa, vaikka ne ovat tärkeitä koetun onnellisuuden kannalta.

Yrityksemme arvot (kestävyys, luontoyhteys, lapsiystävällisyys ja yhteisöllisyys) on rakennettu niin, että myös ihmisen emotionaaliset tarpeet tulevat arkkitehtuurissa huomioiduksi.

Lapsiystävällisyyden ja yhteisöllisyyden arvoon liittyy myös kokemus turvasta. Turvalliseksi koettu ympäristö tarjoaa riittävästi yksityisyyttä ja suojaa kannustaen silti vuorovaikutukseen muiden ihmisten ja ympäristön kanssa.

Lapsiystävällisyys: Leikkiä ja vaihtelevia ympäristöjä

Olemme erikoistuneet lasten ympäristöjen suunnitteluun ja meille on tärkeää, että yhteinen ympäristö ottaa perheiden tarpeet huomioon. Uskomme, että lapsien hyvinvointi vaikuttaa oleellisesti tulevaisuuteemme. 

Haluamme luoda ympäristöjä, jotka tukevat kasvavien lasten ja heidän vanhempien tarpeita tarjoamalla paikkoja kohtaamiseen ja positiviseen vuorovaikutukseen ihmisten ja luonnon kanssa.

On tärkeää muistaa, että lasten viihtyminen, leikit ja eloisuus tuovat tasapainoa ja iloa myös aikuisten elämään. Turvallinen ympäristö on kaikkien etu.

Yrityksessämme yhdistyy monipuolinen kokemus lasten kanssa työskentelystä koulu- ja luonnonympäristöissä. Lasten kehityksen kannalta on oleellista tuntea oleva osa sosiaalista ja fyysistä ympäristöä ja tämä on tärkeää huomioida lasten ympäristöjen suunnittelussa.

Uskomme, että lapsien osallistaminen suunnitteluprosessissa ja toteutuksessa tarjoavat työkaluja, joilla voimme luoda entistä merkityksellisempiä ja kokonaisvaltaisempia kasvuympäristöjä lapsille.

Luontoyhteys: Näkymiä luontoon ja käsinkosketeltavaa kasvillisuutta

Uskomme, että ihminen on osa luontoa ja että luontoyhteyden kokeminen on yksi perustarpeistamme.

Tiedämme, kuinka tärkeitä viheralueet ovat ihmisille ja haluamme tarjota harmonisen suhteen luontoon kaupungissakin.

Taloyhtiöiden pihasuunnitelmissa tarjoamme ulkotiloja rentoon oleskeluun ja kasvillisuudesta nauttimiseen. Kasvillisuussuunnitelmissamme yhdistyvät luonnontilaiset metsät, endeemisistä lajeista täyttyvät niityt, istutetut puut ja pensaat sekä kukkivat kasvit.

Asunnoistamme avautuu näkymiä luontoon ja luomme elämyksellisiä kulkuyhteyksiä ympäröiviin viheralueisiin.

Ymmärrämme luonnon arvon ja haluamme tarjota ihmisille mahdollisuuden nauttia siitä päivittäin.

Yhteisöllisyys: rakentavia kohtaamisia

Ihminen on laumaeläin ja voidaksemme hyvin tarvitsemme kokemuksen yhteenkuuluvuudesta muiden ihmisten kanssa. Yhteiskuntamme yksilökeskeisyyden vastapainoksi tarvitsemme elinympäristöjä, joissa luoda merkityksellisiä kokemuksia muiden ihmisten kanssa.

Uskomme yhteisöllisyyteen ja haluamme tukea sen syntymistä. Jaetuissa tiloissa on hyvä miettiä eri-ikäisten ja eri tavoin asuvien ihmisten tarpeita. Taloyhtiö voi tarjota jotain hyödyllistä asukkaiden käyttöön ja kannustaa kohtaamiseen.

Yhteiset tilat esimerkiksi juhlien järjestämiseen, elokuvien katseluun tai askarteluun ovat tapoja kannustaa ihmisiä kohtaamiseen.

Kauniit, siistit ja rentouttavat yhteiset saunatilat tarjoavat mahdollisuuden yhdessä rentoutumiseen.

Haluamme myös tuoda huomiota jokapäiväisiin arkisiin kohtaamispaikkoihin. Rappukäytävien sisäänkäyntien yhteyteen on hyvä sijoittaa kalusteita ja tarjota mahdollisuuksia pysähtymiseen.

Uudenkaupungin suunnitelmassamme askel kerrallaan yhdistelimme erilaisia kerrostalotypologioita ja loimme kulkureittejä eri puolille rakennuskokonaisuutta. Tämä mahdollistaa vuorovaikuttamisen koko rakennuksen käyttäjien välillä ja tarjoaa mielenkiintoisia näkymiä pihalle ja kulkutiloihin.

Rappukäytävissä on usein asuntotypologian seurauksena monotoninen ja toistuva estetiikka, joka ei välttämättä heijasta siellä asuvien erilaisten ihmisten kirjoa. Tämä voi lisätä syrjäytyneisyyden tunnetta. Arkkitehtuurin ja taiteen avulla voidaan luoda elementtejä, joihin käyttäjät voivat samaistua.

Esimerkiksi seinämaalauksien ja valoinstallaatioiden avulla voidaan tuoda inhimillistä herkkyyttä sekä yksilöllisyyttä julkisivuihin ja rappukäytäviin, mikä tarjoaa tilaa myös me-hengen syntymiselle. Valoinstallaatiot etenkin talvella lisäävät myös turvallisuudentunnetta.  

Kestävyys

Edellisessä blogipostauksessamme käsitelimme kestävyyttä yhtenä arvoistamme. Voitte lukea lisää siitä täältä. Tulemme kertomaan lisää siitä, kuinka toteutamme arvojamme tulevissa blogipostauksissamme.

Kiitos, että olet täällä matkalla mukanamme. Teidän tukenne on meille korvaamatonta. Jatketaan yhdessä työtä kohti entistä parempaa yhteiskuntaa!