Tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty 5.7.2023
Päiväys 5.7.2023

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Hanna Hoi Yee Tamminen
  Y-tunnus: 3358197-2
  Osoite:
  Postinumero: 00100
  Postitoimipaikka:
  Puhelinnumero:
  Sähköpostiosoite: info@paralma.com
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Nimi: Hanna Hoi Yee Tamminen
  Puhelinnumero:
  Sähköposti: info@paralma.com
 3. Tietosuojavastaava
  Nimi: Hanna Hoi Yee Tamminen
  Puhelinnumero:
  Sähköposti: info@paralma.com
 4. Rekisterin käyttötarkoitus (kirjaa, mihin sinun yrityksessäsi tietoja käytetään)
  Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.
 5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
  Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
 6. Rekisterin tietosisältö
  Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Käyttäjätunnus ja Salasana.
 7. Tietojen säilytysaika
  Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
 8. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics – analytiikkatyökalun avulla.
 9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
 10. Evästeiden (cookies) käyttö
  Käytämme sivuillamme ns. cookie -toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste -toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

  Käytössä olevat evästeet:
  CookieYes käyttää evästeitä muistaakseen käyttäjien suostumusasetukset, jotta ne säilyvät myöhemmillä vierailuilla tällä sivustolla. Eväste ei kerää eikä tallenna mitään henkilökohtaista tietoa sivuston vierailijoista.Google Recaptcha käyttää evästeitä tunnistaakseen mahdolliset botit suojellaakseen verkkosivustoa haitallisilta roskapostihyökkäyksiltä.

  Polylang käyttää evästeitä muistaakseen kielen, jonka käyttäjä valitsee palatessaan verkkosivustolle, ja hakeakseen kielitiedon, kun sitä ei ole saatavilla muulla tavalla.

  Kävijäliikenteen tilastointiin ja analysointiin käytössä on Google Analytics ja Google Search, joita voidaan myös hyödyntää uudelleenmarkkinointiin ja kohderyhmätietojen sekä kiinnostusten kohteiden raportointiin.

 11. Rekisterin suojaus
  Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
 12. Automaattinen päätöksenteko
  Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
 13. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

  Lähde: www.tietosuoja.fi
  Tietosuojaselosteelle ei ole olemassa standardimallia, mutta saat lisää tietoa Tietosuojavaltuutetun GDPR -sivuilta: https://tietosuoja.fi/gdpr